ติดต่อ

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล
สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์

196 หมู่ 10 ตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทร 0 5390 8300-49 ต่อ 73155
โทรสาร 0 5390 8330

Skip to content